Annonce


Semaine Sainte- Avril 2020

 

Début de la Semaine Sainte

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/2909943879093494/

 

اليوم الأول : الله شايف وجعنا...

ببداية أسبوع الآلام  يلي عم نعيشو بظرف إستثنائي منسمع القديسة إميلي عم بتقلنا:

"الله يرى آلامنا ولن ينسى شيئا".

ليش في ألم؟ ليش في حزن؟ ليش في ناس حياتها مليانة وجع؟ ليش في ناس بيموتوا هني وزغار؟

كتير صعبي نقدر نعطي جواب للألم...

إميلي سألت حالها كل هالأسئلة وشافت ألم الفقرا ببلد في فرق كبير بالطبقات الإجتماعية......

كتار توقعوا إنو يكون جواب الله على الألم إنو ما يسمح لإبنو يتألم... بالعكس جوابو كان إنو إبنو يتألم وينظلم وينترك من أقرب الناس.... جوابو هوي إنّو الله بيتألم متلنا لأنّو بيحبنا.... ألمنا مش قصاص من الله، لما فل الإبن الضال ما قاصصو بيو و لما رجع بالعكس كان ناطرو ولما شافو ركض وباسو وما عاتبو حتّى!

لما تبكي وتتوجّع، كون أكيد إنّو الله حاسس فيك، مظبوط هوي ما إجا ليلغي الألم بس إجا ليملّيه من حضورو!

يسوع إجا لتكون الحياة لإلنا وتكون بوفرة... وبيقلنا طوبى للحزانى لأنهم سيعزون!

بسأل حالي بأسبوع الآلام: بآمن إنّو الله عم بيحسّ معي لمّا إتألّم؟ بوثق إنّو الإشيا يلي ما عم بفهمها اليوم رح كون بيوم من الإيام عم بتعزّى وإقدر شوف كيف الله اشتغل فيها؟

يا يسوع إنت اللي تألمت متلي وخانك أقرب الناس وحملت خطايا الناس مع إنك ما عملت خطيّة، اعطيني اليوم إنّي إقبل الآلام بحياتي وأعرف إنّك حاضر معي فيها وحولّها متلك لألم خلاصي. إلك المجد للأبد. آمين.

 

Jour 1 : Dieu voit notre souffrance

Au début de la semaine sainte que nous vivons dans des circonstances exceptionnelles, écoutons ce que nous dit Sainte Emilie :

« Dieu voit notre souffrance et il n’oubliera rien »

Pourquoi y-a-t-il de la souffrance ? Pourquoi la tristesse ? Pourquoi certains meurent-ils très tôt ?

Il est difficile de répondre à toutes ces questions.

Emilie s’est posée toutes ces questions surtout quand elle a vu la souffrance des pauvres dans un temps où les différences étaient énormes entre les classes sociales.

La réponse attendue de Dieu était qu’il ne laisse pas son Fils souffrir, au contraire Jésus a souffert, il a été condamné injustement, trahi par les plus proches. La réponse de Dieu est de souffrir comme nous car Il nous aime. Notre souffrance n’est pas un châtiment de Dieu : quand l’enfant prodigue a quitté son père, celui-là ne l’a pas puni, au contraire, il l’attendait et quand il l’a vu il courut pour l’embrasser.

Quand tu pleures et tu souffres, Dieu souffre avec toi, Il n’est pas venu pour supprimer la souffrance mais pour la remplir par sa présence. Il est venu nous donner la vie et nous la donner en abondance…… Il a dit : « heureux ceux qui souffrent, ils seront consolés ».

Durant cette semaine sainte, que chacun se pose ces questions : est-ce que je crois que Dieu ressent ma souffrance ? Est-ce que j’ai confiance que tout ce que je ne comprends pas aujourd’hui sera un jour clair pour moi et Dieu me consolera ?

Seigneur Jésus, Toi qui a souffert comme moi, Tu as été trahi par les plus proches, Tu as porté nos péchés alors que tu es sans péchés, aide-moi à accepter mes souffrances et a savoir que Tu es présent avec moi, que mes souffrances soient des souffrances salvifiques comme les tiennes . Amen

 

Day 1 : God sees our pain

God sees our pain... The Holy Week has started. today, we are living exceptional circumstances due to everything that is happening around us. Let’s hear saint Emily comforting words: She says: "God sees our pain and He will deliver us."

Why is there pain in the world? Why do we feel sadness? Why some people live a life full of pain? Why do some people die young?

It is hard to answer questions about pain.

Emily asked herself all these questions and she saw pain in the eyes of the poor people that live in neighborhoods so close to the rich one.

The world expected that God will give an answer by protecting his own son from pain, but he did just the opposite of what they expected. He sent his only son to die for us.... his answer was that God feels pain like us because he loves us.... and our pain is never a punishment for our sins.

In the parable of the lost son God showed a deep love for his son, and he showed us that we can return to the Father and be accepted by him with great joy.

God is never blind to your tears, never deaf to your prayers and never silent to your pain, he always walks with you through pain and suffering.

Jesus came to give us life and life abundantly...he says:" Blessed are those who mourn, for they will be comforted".

This holy week I may ask myself if I truly believe that God feels my pain. Do I trust God, do I know that he is working things out for me even if I don't feel it, and do I wait until he reveals his work to me when the time is right.?

Oh Jesus you who suffered like me, you were betrayed by the closest people, you carried our sins and you never sinned. Give us today to accept our pain and to know that you will never leave us alone and to know that in all things God works for the good of those who love him. Amen

 

 

Jeudi Saint

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/358812618359613/

 

خميس الأسرار: متل النار...

خميس الأسرار هاليوم العظيم يلي يسوع أسس فيه سر الأسرار، الإفخارستيا.

 بتقلنا القديسة إميلي" الإفخارستيا هيي متل النار بتدفّي".

قديش صعب لما نفوت على بيت ما نحسّ بدفا العيلة، وقديش مننزعج لما نتعاطى مع شخص قاسي وما بيحس فينا، وقديش منحسّ على حالنا لما ما يعود يهمنا الا نحنا شو حاسين.

جسد ودم يسوع كانوا بالنسبة لإميلي النار يلي بتدفي. نار لأنّو النار بتجمّع كل الناس وبتخلّين يشوفوا الحقيقة، نار لأنّها بتحرق كل الإشيا البشعة واليابسة، نارلأنّها بتدفّي.

جسد ودم يسوع بيدفّوا لأنن تعبير عن إله حبنا لدرجة عطانا ذاتو، حبنا لدرجة غسّل إجرين تلاميذو حتى يلي خانوه ونكروه... حبنا لدرجة قادر بنظرة منو يشفينا ويغيّرنا...

اليوم، نحنا ما عم نقدر ننتاول جسد ودم يسوع الا بالشوق بس حب يسوع لإلنا بعدو عم يشتغل فينا وبعدو قادر يدفّي قلوبنا ويحوّلها لقلوب متلو بتحبّ وبتشعّ رجا وحب وإيمان.

يا يسوع بهاليوم العظيم، دفّي قلوبنا البرداني والخيفاني وما تسمح نبعّد عنك لانو بلا حبك منفضى من كل شي. إلك المجد للأبد. آمين

 

Jeudi Saint: Comme un feu….

Jeudi saint, le jour où Jésus a institué le sacrement de l’Eucharistie. Saint Emilie affirme : « L’Eucharistie est un feu qui réchauffe. »

Une maison froide sans la chaleur de la famille, une personne froide qui ne montre aucune compassion, nos cœurs qui ne soucient plus des autres sont les signes du froid qui habite ce monde.

Le corps et le sang du Christ étaient pour Emilie le feu qui réchauffe. Un feu car le feu rassemble les gens et permet de voir la vérité. Un feu car le feu brûle toutes les mauvaises habitudes en nous. Un feu car le feu réchauffe.

Le corps et le sang du Christ réchauffent car ils sont l’expression de l’Amour d’un Dieu qui se donne, de l’Amour d’un Dieu qui descend pour laver les pieds de ses disciples même ceux qui l’ont renié et trahi, l’Amour d’un Dieu qui peut par son regard nous guérir.

Aujourd’hui, ce n’est que par désir que nous communions mais l’Amour de Jésus continue à travailler en nous et son feu réchauffe toujours nos cœurs et il la transforme en des cœurs qui rayonnent espérance, foi et amour.

Seigneur Jésus, en ce jour de fête, réchauffe nos cœurs froids et effrayés, donne-nous de nous rapprocher de Ton Amour car sans Toi nous serons vides. Amen. 

 

Holy Thursday: Like a fire

The holy Thursday is a great day, because on this day Jesus instituted the Eucharist as an everlasting memorial of himself and his sacrifice.

Saint Emilie says:

The Eucharist is like a warming fire.

How hard it is to enter a house full of cold people, how hard it is to deal with a cold hearted person, and how hard it is to notice that we are becoming selfish people that don't care about anyone needs and emotions.

The blood and body of Jesus Christ were for Saint Emily the fire that warms everyone.

It is Fire because it reunites people around it and makes them see the truth.

It is Fire because it burns everything dry within us.

It is fire because it can keep you warm.

The blood and body of Jesus warm us, because it shows us that God loved us unconditionally.

He became human and washed our feet even he washed the feet of the ones that betrayed him

Today, we can't celebrate the mass and the communion. But Jesus love is working in every one of us, and warms our hearts.

Oh Jesus today I ask you to warm my heart. Don’t let us leave you, stay with us and fill our dry hearts with love. Glory be to you. Amen

 

 

Vendredi Saint

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/240546397003217/

 

الجمعة العظيمة: حِبّ صليبك...

الجمعة العظيمة، هالنهار يلي غيّر وجّ التاريخ النهار يلي فيه الصليب العلامة يلي كانت رمز للموت والظلم صارت علامة الإنتصار والحياة

بتقول القديسة إميلي:

"لكي نجد السلام، فلنقبّل صليب يسوع المعلّم".

قدام الصعوبة أول موقف مناخدو هو انو نرفض الضعف يلي منلاقي حالنا فيه. ولما نقبل انو وصلنا لهالوضع ما منقدر نشوف وين الله عم يشتغل ومنفقد السلام الداخلي ومنصير عم نعاتب ربنا عيلي عم نعيشو.

عم تدعينا إميلي إنّو نغمر صليب يسوع... كيف بدنا نغمر وجعنا؟ كيف بدنا نحبّ مصيبتنا؟

يسوع حمل صليبو وكان قادر يخلّص حالو بس مشي قدامنا و ما استسلم ورغم إنّو صرخ من أعلى صليبو "إلهي إلهي لماذا تركتني" ما قبل يغمّض عيونو إلّا لما قال "يا أبت بين يديك أستودع روحي".

هيدا كل الفرق... كل إنسان عندو صعوبات بس الإنسان المسيحي... قادر يحمل صليبو بفرح وبحب قادر هوي وعم يتألم يآمن إنّو حياتو كلّها هيي بين إيدين بيو السماوي.

يا يسوع، اعطيني إقبل الصلبان يلي بحياتي وبدل ما قضّي وقتي عم لومك بلش عيش صليبي بفرح وقدمو مع آلامك ليصير صليب خلاص لنفسي ولكل يلي حولي. إلك المجد للأبد.

 

Vendredi saint : Embrasse ta croix

Vendredi Saint, le jour qui a changé le cours de l’histoire, le jour où la croix, signe d’injustice et de mort est devenue signe de victoire et de vie.

Sainte Emilie dit : « Il faut embrasser la Croix de notre bon Maître : c’est le vrai moyen de trouver la Paix ».

Devant la difficulté, notre première réaction est de refuser la situation qui nous rend faibles. Une fois que nous acceptons la nouvelle situation, nous avons une grande difficulté à voir l’œuvre de Dieu et nous perdons notre paix intérieure.

Sainte Emilie nous invite à embrasser la croix de Jésus. Comment pourrions-nous embrasser notre souffrance ? Comment pourrions-nous aimer notre croix ?

Jésus a porté sa croix et bien qu’il pouvait se sauver, au contraire il marcha devant nous et ne renonça point. C’est vrai qu’il a crié du haut de sa croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu laissé ? » mais il n’a pas fermé ses yeux sans dire : « Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »

C’est toute la différence…. La vie de tous les êtres humains est pleine de difficultés mais le chrétien est appelé à porter sa croix avec joie et amour. Le chrétien souffre mais en sachant que sa vie est entre les mains de son Père céleste.

Seigneur Jésus, aide-moi à accepter les croix de ma vie et à les vivre avec joie. J’offre mes souffrances avec les tiennes pour qu’elles deviennent des souffrances salvifiques. Amen.

 

The Good Friday: Love your cross

This day changed the whole universe.

On this day the cross that was the symbol of death became with Jesus a sign of life and victory over death. Saint Emily says:

“To find peace, we need to accept the cross of Jesus.”

 When we are facing difficult times the first thing we tend to do is to run away and to refuse our weaknesses. And when we run so far away from ourselves we can’t see God working in our lives , we lose our inner peace and we start blaming God for everything that happened to us.

Today Emily is inviting us to embrace the cross, Jesus cross. How can we embrace our weaknesses? How can we love our pain?

Jesus carried the cross and was crucified, he could come down from the cross and save himself, but he chose the hard path to deliver us.

Even though at a certain point he cried out in loud voice: My God, my God, why have you forsaken me?

But he didn't close his eyes until he called out with a loud voice, “Father, into your hands I commit my spirit.” Every person faces difficulties in life, but a christian is able to carry the cross with joy and love. He is able to know that God sees his pain and will provide him through his difficult times.

Oh Jesus give us to accept our cross in our lives, and instead of blaming you, let us put our pain in your hands so you can put your peace in our hearts. Glory be to you. AMEN

 

 

Samedi de Pâques

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/844315226052637/

 

سبت النور: انتصر الحب

فرح القيامة حاضر معنا اليوم والقديسة إميلي عم تدعينا:

"لقد انتصر من أجلنا وها نحن نجني ثمار الإنتصار، فلنذهب إليه بحب لنسمع صوته مثل المجدليّة ونتعرّف على جراحه مثل توما".

رغم كل شي.... المسيح قام....

رغم المرض و الحزن و الخوف والموت... المسيح قام....

رغم الناس يلي شفاها يسوع وصرخت اصلبه.... المسيح قام...

رغم التلاميذ يلي عاشوا مع يسوع تلات سنين وهربوا وقت الصليب... المسيح قام...

رغم محطات النجاح والفشل بحياة إميلي قدرت بكل يوم من حياتها تصرخ المسيح قام...

المسيح قام ... وعم يعيّطلنا اليوم متل ما عيّط لمريم المجدليّة يلي كانت عم تبكي ع القبر... عم بيقلنا ما تبكوا... رغم الحزن... الله بيعزّي القلوب... عم يدعينا نلمس جراحو ويقلنا رغم الشك شعلة الإيمان ما رح تنطفي...

اعطينا يا رب نصرخ اليوم المسيح قام بكل إيمان ونطلع من العتمة يلي عم نعيش فيها ونعلن لكلّ البشرية: الحب أقوى من الموت... إلهنا بيوفي بوعودو... إلهنا سيد الحياة. آمين.

 

Samedi : La victoire de l’Amour.

La joie de la résurrection est avec nous malgré tout et Sainte Emilie nous dit :

« Il a vaincu pour nous et nous goûtons les fruits de sa victoire ; allons à lui avec amour, écoutons sa voix comme Magdeleine ; tâchons de connaître ses plaies comme saint Thomas.

Malgré tout…. Le Christ est ressuscité.

Malgré la maladie, la tristesse, la peur et la mort…... Le Christ et ressuscité.

Malgré les gens qui ont été guéris par Jésus mais qui ont crié crucifie-le… le Christ est ressuscité.

Malgré les disciples qui ont vécu 3 ans avec Jésus mais qui se sont enfuis durant la crucifixion… le Christ est ressuscité.

Malgré les succès et les échecs dans la vie d’Emilie, elle a pu proclamer chaque jour…. Le Christ est ressuscité.

Jésus est ressuscité et Il nous appelle comme Il l’a fait pour Magdeleine qui pleurait sur sa tombe, Il nous dit ne pleurez pas, malgré la souffrance Dieu est le consolateur, Il nous invite à connaitre ses plaies malgré le doute pour que notre foi ne s’éteigne jamais.

Donne nous Seigneur de proclamer ta résurrection avec foi. Aide-nous a sortir de l’obscurité dans laquelle nous plongeons pour annoncer à l’humanité entière : L’Amour est plus fort que la mort… Notre Dieu est fidèle, Il réalise ses promesses, Il est le maitre de la vie. Amen

 

The holy Saturday: The love wins!

True and lasting joy can only be found in the resurrection of Jesus Christ.

Saint Emily says:

He triumphed over death for us, and now we are reaping the fruits of victory. Let us go to him with love, Let us hear his voice like Magdalene and recognize his wounds like Thomas."

Despite everything Jesus rose on the third day

Despite illness, sadness, fear and death ... Christ rose ...

Despite the crowd that kept shouting "Crucify Him!" ... he rose

Despite the disciples that deserted Jesus and ran away .... he rose

Regardless of the moments of success and failure Emily didn't tire of repeating: Christ is Risen!" everyday of her life.

Christ is risen ... he is calling us the same way he called Mary Magdalena as she wept, she bent over to look into the tomb. Christ is asking us not to cry for in the sadness God is our comfort. He is inviting us to touch his wounds like Thomas and by that he will tell us that in the doubt our faith will never fade.

O Lord, give us to announce today and everyday Christ is risen with faith and to get out of the darkness we are living in declaring to all the humanity: Love is stronger than death, Our God is faithful, He fulfills his promises, He is the master of the Life. Amen.

 

 


Retour page d'accueil

Copyright © 2020 Collège de la Sainte Famille Fanar.  Developed by the IT Department.