Annonce


Prières avec Sainte Emilie de Rodat

 

 

JOUR 1

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/1064109947298216/

 

اليوم الأول: قوة الصلاة

لأنو يسوع معنا وين ما كان بالمدرسة وبالبيت، رح نترافق سوى مع القديسة إميلي شفيعة مدرستنا بوقفة رجا لحتّى يبقى إيماننا هوي النور بقلب هالظلمة يلي عم نعيشها.

بتقول القديسة إميلي: "الصعاب تتآكلنا، فلتكن الصلاة سلاحنا".

أكيد إميلي لمّا قالت هالجملة، كانت عم تعيش صعوبات كتيرة ولأنها هيي المؤسّسة لرهبنة العائلة المقدسة كان مطلوب منها تكون علامة رجا بوقت الكل يئسان وخيفان ومش شايف إنّو في حلّ.

يمكن كتار بيقولوا إنّو بس الضعيف ويلي ما عندو شي هوي يلي بيصلّي لأنو عايز ربنا. بس إميلي وكل القديسين بيعلمونا إنّو الصلا أبعد من هيك.

إنّي صلّي هوّي إنّي إترك مطرح لألله بقلب نهاري المليان افكار سودا.

إنّي صلّي هوّي إنّي آمن إنّو عند الله ما في مستحيل.

إنّي صلّي هوي إنّي أعرف إنّو قوتي الوحيدة هي من يسوع.

إنّي صلّي هوي إنو يكون عندي سلاح حارب من خلالو كل التجارب والصعوبات متل ما اكتشفت إميلي.

فيا رب، نحنا أهل وتلاميذ وأساتذة وإدارة ,وراهبات مدرسة الSainte Famille francaise  منصلّي اليوم لحتّى نتعلّم منّك نصلّي ونعرف إنّو الصلاة هي سلاحنا بقلب صعوبات هالعالم. علمينا يا إميلي نصلي متل ما إنت صليت ونترك الكلمة الأخيرة ليسوع. هوي يلي إلو المجد للأبد. آمين.

 

1er jour : la force de la prière

Puisque Jésus est avec nous partout, à l’école et à la maison, partons ensemble avec Sainte Emilie de Rodât dans un chemin d’espérance pour que notre foi soit toujours la lumière dans l’obscurité que nous vivons.

Sainte Emilie dit : « Dans toutes nos difficultés, notre grande ressource doit être la prière. »

Quand Emilie a dit cette phrase, elle vivait surement de grandes difficultés. Tout le monde attendait d’elle qu’elle soit un signe d’espérance tandis que le désespoir, la peur et le doute étaient partout.

Certains pourraient dire que la prière est uniquement pour ceux qui sont faibles et qui n’ont rien puisqu’ils ont besoin de Dieu. Mais Emilie et tous les saints nous aident à aller plus loin.

Prier c’est laisser une place pour Dieu dans ma journée pleine d’idées noires.

Prier c’est croire que rien n’est impossible pour Dieu.

Prier c’est savoir que Jésus est ma seule force.

Prier c’est avoir une arme dans les épreuves comme Emilie l’avait découvert.

Seigneur, nous prions aujourd’hui, nous élèves, parents, profs, administration et religieuses de la Sainte Famille Française : apprends-nous à prier comme Sainte Emilie, que la prière soit notre ressource dans les difficultés que nous vivons aujourd’hui. Sainte Emilie, apprend-nous à prier comme toi et que la dernière parole dans notre vie soit celle de Jésus. Amen.

 

Day 1: The strength of prayer

Since Jesus is always with us, at the school and at home, let us walk, a journey of hope with Sainte Emily so that our faith will be the light in the darkness we live in.

Sainte Emily says: “In our struggles, let the prayer be our strength.”

When Emily said this, she was struggling. Everyone wanted her to be a sign of hope in a desperate world  full of fear and doubt since she was the founder of the Holy Family.

Some may say that prayer is only for the weak, those who have nothing and those who are in need. But Emily and the saints take us further.

Praying is giving a place to God in our day full of dark thoughts.

Praying is believing that with God nothing is impossible

Praying is knowing that Jesus is my only strength.

Praying is a weapon in our struggles just like Emily discovered.

Lord, we pray today, us, students, parents, teachers, administrators and sisters of the Holy Family, teach us to pray like Emily did, let prayer be our strength in the struggles we are going through. Sainte Emily, teach us to pray like you did let the last word in our life be the word of Jesus. Amen.

 

JOUR 2

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/649966195780441/

 

اليوم الثاني: النظرة الإيجابية

مسيرة الرجا مكملة مع القديسة إميلي لأنو بلا يسوع حياتنا بتفضى من المعنى.

بتقول القديسة إميلي:

"لا تنظروا للعالم نظرة المتشائم بل إفرحوا بالخير."

لما يصير كل شي عم نسمعو أو نقراه هو السبب لنفقد سلامنا الداخلي... يمكن بيكون صار الوقت تنحمي حالنا من هالأفكار.

لما كانت إميلي عم تطعمي السجنا وخلص الخبز كتار قالوا الهيقة ما رح يطلعلنا خبز بس إميلي كمّلت هيي ومأكدة إنّو الكل رح ياكل، وهيك صار...

إنّي ما كون متشائم مش يعني ما كون واقعي وأعرف الحقيقة بس إنّي غيّر نظرتي للواقع وشوف الخير بقلب الشر..

إنّي ما كون متشاءم مش يعني ما أعرف إنّو حياتي رح يكون فيها ألم أو مرض أو حزن..

بتفاءل كمسيحي لأنّو بعرف أنّو إلهي قادر يحوّل كل شي لخيري وحتى أكبر الشرور.

بتفاءل كمسيحي لأنّو بآمن إنّو إلهي غلب الموت بالموت....

فيا رب، اعطينا اليوم نغيّر نظرتنا للإشيا ونشوفها متل ما إنت بتشوفها ومتل ما القديسة إميلي كانت دايمًا تشوفها. إلك المجد من هلق وللأبد.

 

 

2ème jour: l’optimisme

Notre chemin d’espérance avec Sainte Emilie, continue car sans Jésus, notre vie est vide de sens.

Sainte Emilie dit : « Ne regardez pas ce monde à travers l’œil d’un pessimiste mais réjouissez-vous du bien que vous voyez ».

Quand tout ce que nous entendons et lisons devient la cause pour perdre notre paix intérieure, il est alors le temps de nous protéger de ces idées.

Quand Emilie donnait du pain aux prisonniers et qu’il n’y avait plus de pain, certains se disaient qu’il n’y a plus de pain pour nous mais Emilie continua en étant certaine que tout le monde aura de quoi manger…. Et ce fut le cas….

Ne pas être pessimiste cela ne veut pas dire ne pas être réaliste et savoir la vérité mais c’est changer son regard sur cette réalité et voir le bien au cœur du mal.

Ne pas être pessimiste ça ne veut pas dire ne pas savoir que dans ma vie il y aura de la souffrance, des maladies, ou de la tristesse…

Comme chrétien je suis optimiste car je sais que mon Dieu peut transformer tout mal pour mon bien.

Je suis optimiste car je crois en un Dieu qui a vaincu la mort par la mort.

Seigneur, change notre regard pour qu’il devienne comme Le Tien. Apprends-nous à regarder les choses comme Sainte Emilie l’a fait. Amen.

 

Day 2: Optimism

Sainte Emily is preparing for us a journey full of hope with Jesus, and she is teaching us that nothing makes sense without him.

Saint Emilie says:

In a world full of pessimism, rejoice in goodness.

When everything around us is pushing us to lose our inner peace ... we should know that it is time to protect ourselves from these thoughts.

When Emily fed the prisoners, she ran out of bread, many people said we may not receive our bread today, but this didn't stop her from giving away all the bread she had. knowing that it will be enough for everyone to eat.

Today, I am invited to change my perspective, we all know that life isn't easy and it will hide for us difficult challenges, but through our struggles we should see the light in the darkness.

Life is full of pain, sadness and sickness but we know that in all things God works for the good of those who love him.

As a Christian I can see the light because I know that my God is almighty he has defeated death and brought life to his believers.

Oh God, open our eyes to see the world through your eyes. And to resemble our beloved Sainte Emily. Amen.

 

 

 

JOUR 3

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/563444827711055/

 

اليوم الثالث: الله في كل مكان

تنوصل للسلام الداخلي، منكمل مسيرة الرجا مع شفيعة مدرستنا القديسة إميلي.

بتقول القديسة إميلي:

"كنت أرى الله في كلّ شيء وفي كل مكان".

مقطع الإنجيل يلي خلّى إميلي تترك كل شي وتلحق يسوع هوي متى 25 يلي فيه بيقول يسوع: "كل ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار لي قد فعلتموه". كيف قدرت تقشع يسوع بالولاد يلي بالشارع؟ كيف قدرت تحبّ المرضى يلي معقول يعدوها؟ كيف قدرت تزور السجنا وتفرجين رحمة الله؟ كانت عم تقشع يسوع بكل شي وبكل مطرح... كانت عم تقشعو بكل مصيبة وكلّ تحدّي..

يمكن نحنا اليوم كتير صعبي نقشع الله بكل شي حولنا.... صعبي نقشعو بالأخبار البشعة.... صعبة نقشو بالمرض والموت... صعبة نقشعو بالأشخاص يلي بيئذونا..... يمكن اليوم أكتر من قبل صار الوقت نقشع الله بكل شي....

نقشعو بضعفنا لأنّو هونيك أكتر شي بتبيّن قوة الله..

نقشعو بالمصايب لأنو هونيك هوي حاضر تيعزّينا...

نقشعو بكل إنسان وخاصة الضعيف ويلي عندي صعوبة حبّو لأنو هوي صورة الله بحياتي!

فيا رب، اعطينا نشوفك بكل شي ووين ما كان حتى بالمطارح يلي أكتر شي حاسّينك بعيد لنوصل نصرخ مع القديسة إميلي: كنت أرى الله في كل شيء وكلّ مكان." إلك المجد للأبد. آمين.

 

3ème jour : Dieu partout

Pour vivre la paix intérieure, continuons notre chemin d’espérance avec Sainte Emilie :

Sainte Emilie dit : « Je voyais Dieu en tout et partout. »

Le passage de l’Evangile qui a interpellé Emilie pour tout quitter et suivre  Dieu se trouve dans Mathieu 25 : « toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. »

Comment a-t-elle pu voir Jésus dans les enfants de la rue ?

Comment a-t-elle pu aimer les malades ? N’avait-elle pas peur d’être contaminée ?

Comment a-t-elle pu visiter les prisonniers pour leur révéler la miséricorde de Dieu ?

Elle voyait Dieu en tout et partout…. Elle Le voyait dans les épreuves et dans les défis…

Ce que nous vivons aujourd’hui nous empêche peut-être de dire que Dieu est présent partout…

C’est difficile de Le voir dans les mauvaises nouvelles, dans la maladie et la mort, c’est difficile de Le voir dans les personnes qui nous causent de la peine…

Peut-être, aujourd’hui c’est le temps de voir Dieu en tout…

Le voir dans notre faiblesse car c’est là où se révèle Sa Force.

Le voir dans les épreuves car c’est là où Il est présent pour nous consoler…

Le voir dans tout être humain surtout la personne qu’il nous est difficile d’aimer…

Seigneur, donne-nous de Te voir en tout et partout même dans les lieux où nous ressentons que Tu es loin pour proclamer avec Sainte Emilie : « Je voyais Dieu en tout et partout. » Amen.

 

Day 3 : God everywhere

Finding inner peace in the modern world is a significant challenge. Today let us search for it hand in hand with saint Emily.

Saint Emilie says:

“I saw God in everything around me and everywhere I go”.

Matthew 25 was the passage that changed Emilie's life, and made her leave everything and seek to follow him in her daily life. In it Jesus says: "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’'  

How could she see Jesus in the street children?  How could she love the sick people that can infect her? How could she visit the prisoners and show them god's mercy?  The answer is simple, because she was able to see others like Jesus—beautiful, precious and worthy of love. She was able to look beyond the weakness and sins of others and see the presence and grace of God alive in their lives.

Today, it can be difficult for us to see God working in our lives ... it is hard to see him when we hear bad news ..... it is hard to see him in sickness and death.....  it is hard to see him in people that hurt us..... Now  and everyday in our lives we are all invited to see god in everything around us.

 

 

 

JOUR 4

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/2322476694522200/

 

اليوم الرابع: العمل بحبّ

لأنو كل يوم هوي تحدّي جديد والتحدّي الأصعب هوي إنّو نعيش كل نهار بملئو منكمّل مسيرة الرجا مع القديسة إميلي:

بتقول القديسة إميلي:

فلنقم بكل عمل بداعي حبّنا لله.

من بعد ما تركت قصر أهلها وأسست رهبنة وفتحت مدارس وساعدت كتير عالم اكتشفت إميلي إنّو مش مهم عظمة الأعمال المهمّ قديش نحنا وعم نعملها عم نعملها بدافع حبنا لألله.

نحنا اليوم قاعدين بالبيت وكتير إشيا كنا نعملها وقفت ... خلينا نفكر قديش كنا عم نعملها بدافع حبنا لألله أو بس كنا عم نعملها كواجب.. ونحنا وبالبيت مع عيلتنا... خلينا نفكر قديش كل شي منعملو هوي لأنّو منحب الله...

قديش عم نوعى نحنا وحابين نقضي وقت مع عيلتنا...

قديش عم نجرب نكون مليانين رجا تنقوّي عيلتنا...

قديش عم نجرّب ندرس بحبّ.... نطبخ بحب... نرتّب بحبّ.... نعيش بحبّ.... وبلا ما ننطر مقابل او تقدير...

 

اعطينا يا رب نحنا وعم نعيش هالإختبار نتعلّم كيف نقدملك كل شي منعملو حتى نصير نعملو مش كرمال الناس يقدرونا بس نعملو حبًّا فيك وهيك أزغر عمل بيكون عم بيغيّر كتير ويوصّل الناس لعندك. غلك المجد للابد. آمين.

 

4ème jour: Par Amour de Dieu…

Chaque jour est un défi non seulement pour survivre mais aussi pour vivre la vie dans sa plénitude. Poursuivons notre chemin avec Sainte Emilie qui nous dit :

« Il faut tout faire pour l’amour de Dieu. » 

Après avoir quitté le palais de ses parents et avoir fondé la congrégation de la Sainte Famille et avoir ouvert des écoles et aidé tant de personnes, Emilie a découvert que ce n’est pas la grandeur des actions qui compte mais c’est l’amour avec lequel nous les faisons.

Aujourd’hui nous sommes tous confinés à la maison et nous avons arrêté beaucoup d’activités que nous faisions auparavant. Est-ce par Amour de Dieu que nous les faisions ou par devoir ?

En étant à la maison avec notre famille, essayons de réfléchir si ce que nous faisons, nous le faisons par amour de Dieu.

En se réveillant chaque matin, est-ce par amour de passer le temps avec notre famille ?

Essayons-nous d’être des signes d’espérance pour consoler les autres ?

Etudions-nous par amour ? Cuisinons-nous par amour ?  Faisons-nous le ménage par amour ? Vivons-nous par amour et sans attendre l’appréciation des gens ?

Seigneur, apprends-nous a tout faire par amour pour Toi et pour le prochain, que toute action faite avec amour soit un signe de Ton Amour. Amen.

 

Day 4: Do everything with love

Every day is a new challenge and the biggest challenge is to live each day to the fullest, so let us today walk a “journey of hope “with Saint Emilie.

Saint Emile says:

“Let’s do everything with love”.

After she left her parents’ Palace, she founded the congregation, she opened schools and helped the poor around her than she discovered that it is not about how much you do but how much love you put into what you do that counts.

Today we are staying at home, let us think if we love what we do for living, and how much love we put in it. When we are with our family, let us think if we are doing everything with love.

When we wake up in the morning do we love to spend time with each other as a family?

Are we full of hope , and spreading joy and happiness in our family?

Are we studying with love…. Cooking with love… cleaning with love….. are we living in God’s love?…. Are we working without reward in mind?

Oh God let us learn today from what we are going through, how to put everything in your hands, so we don’t expect reward and appreciation from others, but only we work to show your love to others, so whatever we do leads people to you. Amen

 

 

JOUR 5

https://www.facebook.com/275141493094783/videos/218463932586956/

 

 اليوم الخامس: البساطة...

أسبوع جديد عم ينتهي..... وقبل ما نبلش مسيرة الآلام والقيامة مع القديسة إميلي خلينا نسمع شو بتقلنا:

كانت البساطة  الفضيلة الأقرب إلى قلبي.

العيلة المقدسة يلي عاشت بالناصرة بحياة خفيّة ل 30 سنة... هالعيلة يلي ربت إبن الله... عاشت ببساطة.... وبساطة هالعيلة جذبت إميلي لتأسس رهبنة بتعيش روحانيّتها.... واليوم لما تشوف راهبات العيلة المقدسة أول شي بتنتبهلو هو بساطة العيش.....

يمكن قعدتنا بالبيت خلّتنا نتخلّى عن كتير إشيا كنّا نعملها قبل.... إشيا بتكلّف وقت ومصاري ومنعيشها نحنا وعم نتصوّر لنفرجي كل الناس قديش نحنا مبسوطين... أكيد اشتقنا بس هالوقفة يلي عم نعيشها عم ترجعلنا البساطة...

بساطة القعدة مع العيلة....

بساطة الأكلة من إيدين أهلنا....

بساطة الألعاب يلي عم تسلينا....

بساطة إنو نصلي سوى.....

بساطة الكتب يلي اشتقاتلنا....

بساطة الحياة يلي بتشبه شوي حياة كتار كرست حياتها لإلن إميلي.... الناس يلي ما بيضهروا لمطرح والناس يلي معودين يقعدوا لحالون لأنو ما عندن حدا......

فيا رب، اعطينا نستفيد من هالإيام الصعبة حتى نرجّع البساطة لعيالنا ونصير مش بس نفكر بالأشخاص المحتاجين بس كمان نحسّ فين ومعن ونجرب نعمل شي لما نرجع عالحياة الطبيعية. إلك المجد للأبد.

 

5ème jour : La simplicité

Une autre semaine vient de se terminer et avant de commencer le chemin de la croix et de la résurrection avec Sainte Emilie, écoutons ce qu’elle voudrait nous dire aujourd’hui :

« La simplicité était ma vertu favorite. »

La Sainte Famille qui a vécu à Nazareth une vie cachée pendant 30 ans, la famille qui a élevé le Fils de Dieu a vécu en simplicité. C’est cette simplicité qui a attiré Emilie quand elle a fondé la congrégation de la Sainte Famille et aujourd’hui quand nous voyons une sœur de la Sainte Famille, c’est tout d’abord la simplicité qui nous marque.

Durant ce confinement à la maison, nous avons arrêté beaucoup d’activités que l’on faisait auparavant, des activités qui prennent notre temps et notre argent, des activités que l’on faisait pour prendre une photo et partager avec le monde nos moments heureux, des moments qui nous manquent mais peut-être ! Ce que nous vivons est en train de nous faire retrouver la simplicité de vivre….

La simplicité de passer du temps avec notre famille…

La simplicité de manger les plats préparés par nos parents….

La simplicité de jouer ensemble...

La simplicité de prier ensemble….

La simplicité de lire un livre….

La simplicité de la vie qui ressemble à celle de beaucoup de personnes pour qui Emilie a consacré sa vie… des personnes qui ne sortent pas beaucoup et qui sont habituées à être seules….

Seigneur, aide à nous profiter de tout ce temps qui va un jour finir mais que la simplicité revienne dans nos vies pour avoir de la compassion envers toutes les personnes en besoin, une compassion qui nous pousse à agir. Amen.

 

Day 5 : Simplicity

Another week has ended…… before the holy week starts, let us hear what saint Emilie says.

“ Simplicity is the nearest virtue to my heart”. 

The holy family, that raised the son of God, lived in Nazareth a hidden life for 30 years ... The simplicity of this family fascinated Emily and motivated her to establish an order that adopt the same spirituality.

Today  you can notice whenever you meet the nuns of the Holy Family that they live a simple and humble life.

We stayed at home and We have abandoned many things We use to do, things that may cost us time and money, and while doing them we never forget to take a picture an posted online to show everyone that we are happy.

We may miss these days but the time that we are spending now brought us back to simplicity.

The simplicity of sitting with our family

The simplicity of the food cooked by our parents

The simplicity of praying together

The simplicity of books that we used to read

The simplicity of life that resembles, the lives of the ones that saint Emilie dedicate her life for, people that has nowhere to go ….. the lonely people and those who have no one.

Oh Lord, give us to benefit from these difficult days, so we can return to the simplicity of children and feel with the needy. Therefore once we go back to our normal life we can help them to live a better life. The glory be to you. Amen

 


Retour page d'accueil

Copyright © 2020 Collège de la Sainte Famille Fanar.  Developed by the IT Department.